प्रदर्शन

2019 मध्ये कामगार विमा प्रदर्शन

exhibition1
exhibition2
exhibition
exhibition3

चीन कामगार संरक्षण उत्पादने मेळा 2020 - CIOSH बीजिंग

China labor protection products fair 2020-7
China labor protection products fair 2020
China labor protection products fair 2020-6
China labor protection products fair 2020-1
China labor protection products fair 2020-2
China labor protection products fair 2020-3
China labor protection products fair 2020-4
China labor protection products fair 2020-5

चीन कामगार संरक्षण उत्पादने मेळा 2020 - CIOSH शांघाय

100 वा चीन कामगार संरक्षण उत्पादने मेळा. शांघाय

China labor protection products fair 2020 - Shanghai1
China labor protection products fair 2020 - Shanghai
China labor protection products fair 2020 - Shanghai2
China labor protection products fair 2020 - Shanghai3